CNTT - Thời gian: từ 1/06/2018 - 31/12/2018 Thứ ba, 07/07/2020 - 02:40:45

Công ty CP Đầu tư Tài chính và Công nghệ DataTech tuyển dụng

CÔNG TY C PHN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ CÔNG NGH DATATECH

Đ/c: P401, Tòa nhà 121, 85 Nguyn Phong Sc, Cu Giy, Hà Ni

Tel: 84.24.3990.3968 Email: contact@datatech.vn Website: ww.datatech.vn

THÔNG TIN TUYN DNG

 1.     Giới thiệu công ty CP Đầu tư Tài chính và Công nghệ DataTech

 -        Công ty DataTech thành lp năm 2006 – Hot động trong lĩnh vc cung cp các gii pháp, sn phm, dch v tích hp H thng CNTT cho mi đối tượng khách hàng.

 -        Công ty có Tr s ti Hà Ni: P401, tòa nhà 121, s 85 Nguyn Phong Sc, Q. Cu Giy, Hà Ni

 

-        VP ti Hi Phòng: S 330 Ph Thượng Đon, P. Đông Hi I, Q. Hi An, Hi Phòng

 -        Ti Hi Phòng: Chúng tôi đã/đang trin khai các d án cung cp các thiết b, dch v CNTT, cung cp nhân s Outsourcing, cung cp thiết bị điu khin tự động, phn mm qun lý kinh doanh cho các nhà máy nước ngoài ti VN, ti các KCN Tràng Du, VSIP, Đình Vũ, Nomura, Đồ Sơn,… như:

Công ty TNHH LG Electronics Vit Nam Hi Phòng

Công ty TNHH LG Display Vit Nam

Công ty TNHH LG Innotek Vit Nam Hi Phòng

Công ty TNHH Fuji Xerox Hi Phòng

Công ty TNHH Sn xut lp xe BidgeStone Vit Nam

Công ty TNHH Heesung Electronics Vit Nam

Công ty TNHH Đin t Sumida Vit Nam

Công ty TNHH Y-Tec Vit Nam 

Công ty GE Hi Phòng

 

Công ty TNHH Yusen Logistics (Vit Nam)

 

Và rt nhiu các doanh nghip khác như LGCNS Vit Nam, Serveone Vit Nam,

Lite-on Vit Nam, DongYang Electronics Haiphong, 4P Electronics, Haengsung Electronics Vietnam, WooSung Electronics Vietnam, PTSC Đình Vũ, Viconship, SITC, Đài Hi Gas,…

 

 

2.     Các Sản phẩm, Dịch vụ

 

-        Tư vn xây dng l trình CNTT cho tt c các loi hình doanh nghip

-        Cung cp các gii pháp, sn phm, dch v tích hp H thng CNTT: PC, Server, Printer, Projector, Networking, Firewall, Storage, Virtual Machine, Cloud Computing, Hyper-Convergence ca các hãng sn xut ni tiếng trên thế gii như: IBM, Lenovo, DellEMC, HP, Microsoft, VMware, Oracle, PureStorage, NetApp, Nutanix và các gii pháp, sn phm Barcode Printer & Scanner ca các hãng như Zebra, Honeywell, Cognex, Datalogic,...

-        Cung cp các phn mm đóng gói hoc phn mm tùy chnh qun tr doanh nghip, qun tr cng bin, kho bãi container, qun lý bãi xe, chm công,…

-        Cung cp các dch v bo trì và qun lý các h thng CNTT, bao gm: máy tính, máy ch, lưu tr, mng, bo mt, cơ s d liu, máy in, máy quét mã vch, ...

-        Đào to nhân sCNTT:

+ Đào to kiến thc, k năng CNTT

+ Đào to chuyên sâu các khóa: Cisco CCNA, Microsoft MCSA

 

-      Cung cp nhân s CNTT làm outsourcing cho các doanh nghip

 

3.     Đánh giá về thị trường IT và nhân sự IT ở Hải Phòng

 -        Rt tim năng – nhiu cơ hi: Trong thi gian ti s có hàng trăm doanh nghip, nhà máy nước ngoi ti Hi Phòng – các KCN Đình Vũ, Lch Huyn, VSIP, Đồ Sơn, Nomura, Tràng Du,..., hàng nghìn doanh nghip trong và ngoài nước khác. Nhu cu tuyn dng hàng nghìn nhân viên IT trong thi gian ti để ph trách trin khai các d án IT ca doanh nghip, cũng như vn hành các h thng IT sau này.

-        Nhưng cơ hi đối vi sinh viên mi ra trường thường b hn chế vì các doanh nghip này phn ln yêu cu kinh nghim thc tế và làm vic được ngay.

 

 

4.     Đối tượng, mục đích tuyển dụng và kế hoạch đào tạo

-        Chúng tôi tuyn dng nhân viên thc tp/th vic, s lượng khong 10 bn – là các bn đang làm đồ án tt nghip – chun btt nghip khoa CNTT, ĐTVT, hc lc loi khá trlên, các trường ĐH Hàng Hi, ĐH Dân Lp Hi Phòng, ĐH Hi Phòng.

-        Các bn s tham gia ít nht 01 khóa hc Cisco CCNA, thi gian: 06 tháng, dưới hình thc t hc, có phòng Lab thiết b Cisco thc vi s tr giúp, hướng dn ca Chúng tôi.

-        Các bn có cơ hi trc tiếp tham gia trin khai các d án ca công ty: Cung cp phn mm, các thiết b phn cng, gii pháp v máy tính, máy ch, thiết b mng, thiết b lưu tr, h thng backup/recovery, h thng o hóa, h thng monitoring, h thng an ninh bo mt, h thng siêu hi t, h thng truy cp không dây, máy in, máy quét mã vch chuyên dng trong các nhà máy sn xut,...

-        Trong thi gian thc tp, bng vic tham gia các d án CNTT cùng DataTech, cũng như t nghiên cu ít nht 1 khóa hc CCNA, Chúng tôi tin đã, đang và s trang b thêm cho các bn các kiến thc cn thiết cho giai đon chuyn tiếp t lúc mi ra trường ti lúc làm vic được ngay.

 

Thi gian thc tp, th vic, đào to: khong 6 tháng

-        Sau thi gian này, công ty chúng tôi s la chn 1 s bn tr thành nhân viên chính thc ca công ty. Các bn còn li có th t tin thi tuyn và s có nhiu cơ hi được tuyn dng vào các công ty đang có nhu cu tuyn dng nhân viên IT. Bng các mi quan h công vic vi khách hàng, Chúng tôi cũng s h tr các bn phn nào trong quá trình phng vn xin vic sau này.

 

 

5.     Địa chỉ nhận hồ sơ

-        Vui lòng gi h sơ gm có: Bng đim, CV, Đơn xin vic

      ti địa chỉ Email: contact@datatech.vn

 

-        Thi gian nhn h sơ: trước ngày 30/06/2018

 

Trn Mnh Hùng

       Director.

       DataTech., jsc

       Mobile: 093.677.6869

 

Khoa CNTT

Truy cập: 1085 lượt

Thông báo tiêu điểm

Thông báo liên quan

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.