CNTT - Thời gian: từ 19/12/2016 - 31/12/2016 Thứ tư, 20/06/2018 - 10:13:51

Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2016

Khoa CNTT thông báo kế hoạch chi tiết bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 như sau:

1. Thông báo danh sách giáo viên phản biện đồ án tốt nghiệp: 8h00' ngày 24/12/2016 tại văn phòng Khoa.

2. Thời gian phản biện đồ án: từ 24/12/2016 đến 28/12/2016.

3. Thu 01 quyển bìa đỏ toàn văn đồ án (theo mẫu qui định của trường) và file word toàn văn đồ án: từ 8h00' - 10h00' ngày 29/12/2016.

4. Bảo vệ đồ án tốt nghiệp: từ 8h00' thứ Sáu ngày 30/12/2016.

Đề nghị các sinh viên làm đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 thực hiện đúng theo kế hoạch.

Khoa CNTT

Truy cập: 778 lượt

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.