LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46

Áp dụng từ: 11/11/2019 đến 17/11/2019

46 2019
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
11-11-2019
Sáng
Chiều
Hôm nay
12-11-2019
Sáng
Chiều
Thứ 4
13-11-2019
Sáng
Chiều
Thứ 5
14-11-2019
Sáng
Chiều
Thứ 6
15-11-2019
Sáng
Chiều
Thứ 7
16-11-2019
Sáng
Chiều
Chủ nhật
17-11-2019
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.