LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

Áp dụng từ: 14/09/2020 đến 20/09/2020

38 2020
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
14-09-2020
Sáng
Chiều
Thứ 3
15-09-2020
Sáng
Chiều
Thứ 4
16-09-2020
Sáng
Chiều
Thứ 5
17-09-2020
Sáng
Chiều
Thứ 6
18-09-2020
Sáng
Chiều
Thứ 7
19-09-2020
Sáng
Chiều
Hôm nay
20-09-2020
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.