LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47

Áp dụng từ: 20/11/2017 đến 26/11/2017

47 2017
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
20-11-2017
Sáng
Chiều
Thứ 3
21-11-2017
Sáng
Chiều
Thứ 4
22-11-2017
Sáng
Chiều
Thứ 5
23-11-2017
Sáng
Chiều
Thứ 6
24-11-2017
Sáng
Chiều
Hôm nay
25-11-2017
Sáng
Chiều
Chủ nhật
26-11-2017
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.