LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08

Áp dụng từ: 19/02/2018 đến 25/02/2018

08 2018
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
19-02-2018
Sáng
Chiều
Thứ 3
20-02-2018
Sáng
Chiều
Hôm nay
21-02-2018
Sáng
Chiều
Thứ 5
22-02-2018
Sáng
Chiều
Thứ 6
23-02-2018
Sáng
Chiều
Thứ 7
24-02-2018
Sáng
Chiều
Chủ nhật
25-02-2018
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.