LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

Áp dụng từ: 12/04/2021 đến 18/04/2021

15 2021
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
12-04-2021
Sáng
Chiều
Thứ 3
13-04-2021
Sáng
Chiều
Hôm nay
14-04-2021
Sáng
Chiều
Thứ 5
15-04-2021
Sáng
Chiều
Thứ 6
16-04-2021
Sáng
Chiều
Thứ 7
17-04-2021
Sáng
Chiều
Chủ nhật
18-04-2021
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.