LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

Áp dụng từ: 20/03/2017 đến 26/03/2017

12 2017
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
20-03-2017
Sáng
Chiều
Thứ 3
21-03-2017
Sáng
Chiều
Thứ 4
22-03-2017
Sáng
Chiều
Thứ 5
23-03-2017
Sáng
Chiều
Thứ 6
24-03-2017
Sáng
Chiều
Hôm nay
25-03-2017
Sáng
Chiều
Chủ nhật
26-03-2017
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.