LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03

Áp dụng từ: 13/01/2020 đến 19/01/2020

03 2020
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
13-01-2020
Sáng
Chiều
Thứ 3
14-01-2020
Sáng
Chiều
Thứ 4
15-01-2020
Sáng
Chiều
Thứ 5
16-01-2020
Sáng
Chiều
Thứ 6
17-01-2020
Sáng
Chiều
Thứ 7
18-01-2020
Sáng
Chiều
Hôm nay
19-01-2020
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.