LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

Áp dụng từ: 18/03/2019 đến 24/03/2019

12 2019
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
18-03-2019
Sáng
Chiều
Thứ 3
19-03-2019
Sáng
Chiều
Thứ 4
20-03-2019
Sáng
Chiều
Thứ 5
21-03-2019
Sáng
Chiều
Hôm nay
22-03-2019
Sáng
Chiều
Thứ 7
23-03-2019
Sáng
Chiều
Chủ nhật
24-03-2019
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.